Pal. 29311 - Evento: 294

SUNDSVALL - AFC ESKILSTUNA

29/06/2019 23:00
Bookmaker Ora quota 1 Var. % X Var. % 2 Var. %
Min: 1-20
29/06/2019 22:53 2.02 59.38 % 2.88 -27.69 % 3.90 -21.62 %
29/06/2019 22:43 2.05 61.54 % 3.05 -25.45 % 3.80 -27.27 %
Min: 1-20
29/06/2019 22:31 2.15 76.92 % 3.10 -23.64 % 3.60 -35 %
Min: 1-20
29/06/2019 22:16 2.05 59.09 % 3.10 -16 % 3.70 -30.77 %
Min: 1-20
03/06/2019 11:13 1.68 4.62 % 3.75 5.25 6.25 %
Bookmaker Ora quota 1 Var. % X Var. % 2 Var. %
Min: 1-20
29/06/2019 22:53 2.80 50 % 1.91 -28.91 % 4.60 -7.69 %
29/06/2019 22:43 2.75 45.83 % 1.90 -25 % 4.55 -11.25 %
Min: 1-20
29/06/2019 22:45 2.75 50.86 % 1.90 -26.23 % 4.50 -9.09 %
Min: 1-20
03/06/2019 11:13 2.20 2.23 -3.91 % 5.20 7.69 %
Bookmaker Ora quota 1X Var. % 12 Var. % X2 Var. %
Min: 1-20
29/06/2019 22:53 1.25 92.31 % 1.40 81.82 % 1.76 -30.91 %
29/06/2019 22:43 1.22 57.14 % 1.33 43.48 % 1.69 -37.84 %
Min: 1-20
29/06/2019 22:16 1.23 91.67 % 1.31 34.78 % 1.68 -34.62 %
Bookmaker Ora quota UNDER 1.5 Var. % OVER 1.5 Var. %
Min: 1-20
29/06/2019 10:13 2.70 -45.16 % 1.46 130 %
Min: 1-20
03/06/2019 11:13 3.90 -6.45 % 1.26 30 %
Bookmaker Ora quota UNDER 2.5 Var. % OVER 2.5 Var. %
Min: 1-20
29/06/2019 10:13 1.53 -49.04 % 2.50 111.27 %
Min: 1-20
03/06/2019 11:13 1.96 -7.69 % 1.86 21.13 %
Bookmaker Ora quota UNDER 3.5 Var. % OVER 3.5 Var. %
Min: 1-20
29/06/2019 10:53 1.18 -51.35 % 5.00 112.77 %
Min: 1-20
03/06/2019 11:13 1.35 -5.41 % 3.25 19.68 %
Bookmaker Ora quota GOAL Var. % NO GOAL Var. %
Min: 1-20
29/06/2019 10:53 2.06 55.88 % 1.73 -32.41 %
Min: 1-20
29/06/2019 10:31 2.05 26.51 % 1.70 -19.54 %
Min: 1-20
29/06/2019 10:45 2.10 46.67 % 1.62 -30.34 %
Bookmaker Ora quota GOAL Var. % NO GOAL Var. %
Min: 1-20
29/06/2019 10:53 5.80 29.73 % 1.12 -29.41 %
Min: 1-20
29/06/2019 10:31 5.25 25 % 1.13 -23.53 %
Min: 1-20
29/06/2019 10:45 6.00 42.86 % 1.07 -46.15 %
Bookmaker Ora quota YES Var. % OVER Var. %
Min: 1-20
29/06/2019 10:31 1.30 100 % 3.20 -41.33 %
Min: 1-20
29/06/2019 10:45 1.27 170 % 3.20 -43.59 %
Bookmaker Ora quota YES Var. % NO Var. %
Min: 1-20
29/06/2019 10:31 1.57 2.25
Min: 1-20
29/06/2019 10:45 1.57 11.76 % 2.15 -6.5 %
Bookmaker Ora quota YES Var. % NO Var. %
Min: 1-20
29/06/2019 10:53 3.20 15.79 % 1.30 -16.67 %
Min: 1-20
29/06/2019 03:46 3.20 25.71 % 1.30 -25 %
Min: 1-20
29/06/2019 10:45 3.00 23.46 % 1.30 -6.25 %
Bookmaker Ora quota YES Var. % NO Var. %
Min: 1-20
29/06/2019 10:53 6.25 -34.38 % 1.10 100 %
Min: 1-20
29/06/2019 10:31 5.00 -38.46 % 1.14 133.33 %
Min: 1-20
29/06/2019 10:45 5.50 -21.05 % 1.09 800 %
Contatti
Contatti