Pal. 30471 - Evento: 2614

NAPOLI - MILAN

22/11/2020 20:45
Bookmaker Ora quota 1 Var. % X Var. % 2 Var. %
Min: 1-20
22/11/2020 20:33 2.10 -15.38 % 3.40 -5.88 % 3.65 32.5 %
22/11/2020 20:43 2.10 -16.67 % 3.45 -2 % 3.45 25.64 %
Min: 1-20
22/11/2020 20:33 2.08 -16.92 % 3.40 -5.88 % 3.65 32.5 %
Bookmaker Ora quota 1 Var. % X Var. % 2 Var. %
Min: 1-20
22/11/2020 20:33 2.65 -8.33 % 2.16 -7.2 % 3.95 22.92 %
22/11/2020 20:43 2.58 -10.73 % 2.18 -5.6 % 3.75 19.57 %
Min: 1-20
22/11/2020 20:33 2.65 -8.33 % 2.16 -7.2 % 3.95 22.92 %
Bookmaker Ora quota 1X Var. % 12 Var. % X2 Var. %
Min: 1-20
22/11/2020 20:33 1.29 -23.68 % 1.32 6.67 % 1.75 20.97 %
22/11/2020 20:43 1.30 -18.92 % 1.30 1.65 18.18 %
Bookmaker Ora quota UNDER 1.5 Var. % OVER 1.5 Var. %
Min: 1-20
22/11/2020 09:43 4.10 -7.46 % 1.24 14.29 %
Min: 1-20
22/11/2020 09:53 4.10 -7.46 % 1.24 14.29 %
Bookmaker Ora quota UNDER 2.5 Var. % OVER 2.5 Var. %
Min: 1-20
22/11/2020 09:43 2.00 -15.25 % 1.80 17.65 %
Min: 1-20
22/11/2020 09:53 2.00 -15.25 % 1.80 17.65 %
Bookmaker Ora quota UNDER 3.5 Var. % OVER 3.5 Var. %
Min: 1-20
22/11/2020 08:33 1.37 -15.91 % 3.05 13.89 %
Min: 1-20
22/11/2020 08:33 1.37 -15.91 % 3.05 13.89 %
Bookmaker Ora quota GOAL Var. % NO GOAL Var. %
Min: 1-20
22/11/2020 08:33 1.61 12.96 % 2.23 -10.87 %
Bookmaker Ora quota GOAL Var. % NO GOAL Var. %
Min: 1-20
22/11/2020 12:03 4.20 8.47 % 1.20 -9.09 %
Bookmaker Ora quota UNDER 0.5 FH Var. % OVER 0.5 FH Var. %
Min: 1-20
22/11/2020 12:03 3.10 -10.64 % 1.32 14.29 %
Bookmaker Ora quota UNDER 1.5 FH Var. % OVER 1.5 FH Var. %
Min: 1-20
22/11/2020 08:33 1.42 -10.64 % 2.65 10 %
Bookmaker Ora quota UNDER 0.5 SH Var. % OVER 0.5 SH Var. %
Min: 1-20
22/11/2020 12:03 4.30 -8.33 % 1.18 12.5 %
Bookmaker Ora quota UNDER 1.5 SH Var. % OVER 1.5 SH Var. %
Min: 1-20
22/11/2020 12:03 1.74 -10.84 % 1.98 12.64 %
Bookmaker Ora quota YES Var. % NO Var. %
Min: 1-20
22/11/2020 08:33 3.90 -17.14 % 1.19 26.67 %
Bookmaker Ora quota YES Var. % NO Var. %
Min: 1-20
22/11/2020 08:33 6.75 15 % 1.08 -11.11 %
Contatti
Contatti