Pal. 31181 - Evento: 786

LIVERPOOL - SOUTHAMPTON

08/05/2021 21:15
Bookmaker Ora quota 1 Var. % X Var. % 2 Var. %
Min: 1-20
08/05/2021 20:23 1.26 -25.71 % 5.80 17.07 % 10.00 28.57 %
03/05/2021 06:03 1.32 -3.03 % 5.60 3.37 % 8.25 1.4 %
Min: 1-20
08/05/2021 20:23 1.32 -8.57 % 6.10 20 % 10.50 30.14 %
Bookmaker Ora quota 1 Var. % X Var. % 2 Var. %
Min: 1-20
08/05/2021 20:23 1.66 -13.16 % 2.88 10.59 % 7.00 9.09 %
03/05/2021 06:03 1.70 -4.11 % 2.65 3.12 % 6.80
Min: 1-20
08/05/2021 20:23 1.66 -13.16 % 2.88 10.59 % 7.00 9.09 %
Bookmaker Ora quota 1X Var. % 12 Var. % X2 Var. %
Min: 1-20
08/05/2021 20:23 1.06 -25 % 1.14 -17.65 % 3.75 22.22 %
03/05/2021 06:03 1.08 1.13 2.87 3.89 %
Bookmaker Ora quota UNDER 1.5 Var. % OVER 1.5 Var. %
Min: 1-20
08/05/2021 11:23 6.50 27.91 % 1.11 -31.25 %
Min: 1-20
08/05/2021 11:23 6.50 27.91 % 1.11 -31.25 %
Bookmaker Ora quota UNDER 2.5 Var. % OVER 2.5 Var. %
Min: 1-20
08/05/2021 11:23 2.90 26.67 % 1.41 -24.07 %
Min: 1-20
08/05/2021 11:23 2.90 26.67 % 1.41 -24.07 %
Bookmaker Ora quota UNDER 3.5 Var. % OVER 3.5 Var. %
Min: 1-20
08/05/2021 11:23 1.77 32.76 % 2.05 -25 %
Min: 1-20
08/05/2021 11:23 1.77 32.76 % 2.05 -25 %
Bookmaker Ora quota GOAL Var. % NO GOAL Var. %
Min: 1-20
08/05/2021 08:23 1.68 -13.92 % 2.12 14.29 %
Bookmaker Ora quota GOAL Var. % NO GOAL Var. %
Min: 1-20
08/05/2021 08:23 4.00 -11.76 % 1.22 15.79 %
Bookmaker Ora quota UNDER 0.5 FH Var. % OVER 0.5 FH Var. %
Min: 1-20
08/05/2021 08:23 4.35 17.54 % 1.19 -17.39 %
Bookmaker Ora quota UNDER 1.5 FH Var. % OVER 1.5 FH Var. %
Min: 1-20
08/05/2021 11:23 1.72 24.14 % 2.02 -17.07 %
Bookmaker Ora quota UNDER 0.5 SH Var. % OVER 0.5 SH Var. %
Min: 1-20
08/05/2021 11:23 6.10 18.6 % 1.11 -21.43 %
Bookmaker Ora quota UNDER 1.5 SH Var. % OVER 1.5 SH Var. %
Min: 1-20
08/05/2021 11:23 2.23 25.51 % 1.60 -18.92 %
Bookmaker Ora quota YES Var. % NO Var. %
Min: 1-20
08/05/2021 08:23 2.45 3.57 % 1.48 -4 %
Bookmaker Ora quota YES Var. % NO Var. %
Min: 1-20
08/05/2021 08:23 18.00 21.43 % 1.00 -100 %
Contatti
Contatti