Seleziona siti

Brasileirao  Brasileirao


Partita 1 X 2    
29491 - 295 GREMIO FB PORTO ALEGRENSE - CRUZEIRO Betflag Betflag Betflag Apri grafico variazioni
Bookmakers: 1 05/12/2019 23:15   1.60 3.70 5.50
29491 - 289 EC BAHIA BA - VASCO DA GAMA 888 Sport Matchpoint Betflag Apri grafico variazioni
Bookmakers: 3 05/12/2019 23:15   1.91 3.20 4.25
29491 - 292 PALMEIRAS - GOIAS Betflag Betflag Matchpoint Apri grafico variazioni
Bookmakers: 2 05/12/2019 23:15   1.35 4.80 8.00
29491 - 291 FLAMENGO - AVAI Betflag Matchpoint Matchpoint Apri grafico variazioni
Bookmakers: 2 06/12/2019 00:00   1.12 9.00 21.00
>
Partita 1 X 2    
29491 - 295 GREMIO FB PORTO ALEGRENSE - CRUZEIRO Betflag Betflag Betflag Apri grafico variazioni
Bookmakers: 1 05/12/2019 23:15   2.15 2.15 5.75
29491 - 289 EC BAHIA BA - VASCO DA GAMA 888 Sport 888 Sport Betflag Apri grafico variazioni
Bookmakers: 3 05/12/2019 23:15   2.63 1.96 4.85
29491 - 292 PALMEIRAS - GOIAS Betflag Matchpoint Betflag Apri grafico variazioni
Bookmakers: 2 05/12/2019 23:15   1.80 2.45 7.00
29491 - 291 FLAMENGO - AVAI Betflag Matchpoint Matchpoint Apri grafico variazioni
Bookmakers: 2 06/12/2019 00:00   1.45 3.25 13.00
>
Partita 1X 12 X2    
29491 - 295 GREMIO FB PORTO ALEGRENSE - CRUZEIRO Betflag Betflag Betflag Apri grafico variazioni
Bookmakers: 1 05/12/2019 23:15   1.11 1.23 2.21
29491 - 292 PALMEIRAS - GOIAS Betflag Matchpoint Matchpoint Apri grafico variazioni
Bookmakers: 2 05/12/2019 23:15   1.05 1.14 2.98
29491 - 289 EC BAHIA BA - VASCO DA GAMA 888 Sport 888 Sport Matchpoint Apri grafico variazioni
Bookmakers: 3 05/12/2019 23:15  Min: 1-20 1.19 1.32 1.81
29491 - 291 FLAMENGO - AVAI Matchpoint Matchpoint Matchpoint Apri grafico variazioni
Bookmakers: 1 06/12/2019 00:00  Min: 1-20 1.00 1.00 6.30
>
Partita UNDER 1.5 OVER 1.5    
29491 - 289 EC BAHIA BA - VASCO DA GAMA 888 Sport 888 Sport Apri grafico variazioni
Bookmakers: 1 05/12/2019 23:15  Min: 1-20 2.88 1.38
Partita UNDER 2.5 OVER 2.5    
29491 - 289 EC BAHIA BA - VASCO DA GAMA 888 Sport 888 Sport Apri grafico variazioni
Bookmakers: 1 05/12/2019 23:15  Min: 1-20 1.58 2.30
Partita UNDER 3.5 OVER 3.5    
29491 - 289 EC BAHIA BA - VASCO DA GAMA 888 Sport 888 Sport Apri grafico variazioni
Bookmakers: 1 05/12/2019 23:15  Min: 1-20 1.19 4.50
Partita GOAL NO GOAL    
29491 - 289 EC BAHIA BA - VASCO DA GAMA Matchpoint 888 Sport Apri grafico variazioni
Bookmakers: 2 05/12/2019 23:15  Min: 1-20 2.05 1.76
29491 - 292 PALMEIRAS - GOIAS Matchpoint Matchpoint Apri grafico variazioni
Bookmakers: 1 05/12/2019 23:15  Min: 1-20 1.90 1.77
29491 - 291 FLAMENGO - AVAI Matchpoint Matchpoint Apri grafico variazioni
Bookmakers: 1 06/12/2019 00:00  Min: 1-20 2.60 1.38
Partita GOAL NO GOAL    
29491 - 289 EC BAHIA BA - VASCO DA GAMA Matchpoint 888 Sport Apri grafico variazioni
Bookmakers: 2 05/12/2019 23:15  Min: 1-20 5.50 1.12
29491 - 292 PALMEIRAS - GOIAS Matchpoint Matchpoint Apri grafico variazioni
Bookmakers: 1 05/12/2019 23:15  Min: 1-20 4.75 1.12
29491 - 291 FLAMENGO - AVAI Matchpoint Matchpoint Apri grafico variazioni
Bookmakers: 1 06/12/2019 00:00  Min: 1-20 6.25 1.04
Partita YES Over    
29491 - 289 EC BAHIA BA - VASCO DA GAMA Matchpoint Matchpoint Apri grafico variazioni
Bookmakers: 1 05/12/2019 23:15  Min: 1-20 1.21 3.60
29491 - 292 PALMEIRAS - GOIAS Matchpoint Matchpoint Apri grafico variazioni
Bookmakers: 1 05/12/2019 23:15  Min: 1-20 1.03 7.50
29491 - 291 FLAMENGO - AVAI Iziplay Matchpoint Apri grafico variazioni
Bookmakers: 1 06/12/2019 00:00   1.00 15.00
Partita YES NO    
29491 - 289 EC BAHIA BA - VASCO DA GAMA Matchpoint Matchpoint Apri grafico variazioni
Bookmakers: 1 05/12/2019 23:15  Min: 1-20 1.57 2.10
29491 - 292 PALMEIRAS - GOIAS Matchpoint Matchpoint Apri grafico variazioni
Bookmakers: 1 05/12/2019 23:15  Min: 1-20 1.72 1.90
29491 - 291 FLAMENGO - AVAI Matchpoint Matchpoint Apri grafico variazioni
Bookmakers: 1 06/12/2019 00:00  Min: 1-20 2.45 1.38
Partita YES NO    
29491 - 289 EC BAHIA BA - VASCO DA GAMA 888 Sport Matchpoint Apri grafico variazioni
Bookmakers: 2 05/12/2019 23:15  Min: 1-20 3.05 1.33
29491 - 292 PALMEIRAS - GOIAS Matchpoint Matchpoint Apri grafico variazioni
Bookmakers: 1 05/12/2019 23:15  Min: 1-20 2.10 1.57
29491 - 291 FLAMENGO - AVAI Matchpoint Matchpoint Apri grafico variazioni
Bookmakers: 1 06/12/2019 00:00  Min: 1-20 1.45 2.25
Partita YES NO    
29491 - 289 EC BAHIA BA - VASCO DA GAMA 888 Sport 888 Sport Apri grafico variazioni
Bookmakers: 2 05/12/2019 23:15  Min: 1-20 6.50 1.08
29491 - 292 PALMEIRAS - GOIAS Matchpoint Iziplay Apri grafico variazioni
Bookmakers: 1 05/12/2019 23:15   13.00 1.00
29491 - 291 FLAMENGO - AVAI Matchpoint Iziplay Apri grafico variazioni
Bookmakers: 1 06/12/2019 00:00   27.00 1.00
Spinner